« Mat 8:2 Ewangelia Mateusza 8:3 Mat 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ściągnąwszy rękę dotknął się go Jezus, mówiąc: chcę, bądź czyst. I wnet oczyścił się trąd jego.
2.WUJEK.1923I ściągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczon. I był zarazem oczyszczon trąd jego.
3.RAKOW.NTA wyciągnąwszy rękę, dotknął się go Jezus, mówiąc: Chcę, bądź oczyścion! i wnet oczyściony był jego trąd.
4.GDAŃSKA.1881I wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; i zaraz oczyszczony jest trąd jego.
5.GDAŃSKA.2017Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI ściągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczon. I był zarazem oczyszczon trąd jego.
7.SZCZEPAŃSKII wyciągnąwszy <swą> rękę, dotknął się go [Jezus], mówiąc: Chcę, bądź oczyszczeń! l natychmiast uleczył go z trądu.
8.GRZYM1936A Jezus wyciągnął rękę swą i dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd jego znikł.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął się go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast oczyszczony był trąd jego.
10.DĄBR.GR.1961A on, wyciągnąwszy rękę dotknął się go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast oczyszczony był trąd jego.
11.TYSIĄCL.WYD5[Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.
12.BRYTYJKAI wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.
13.POZNAŃSKAA Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: - Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus wyciągnął rękę i dotknął go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus wyciągnął rękę i dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; więc zaraz został oczyszczony jego trąd.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił: Chcę, bądź oczyszczony! I trąd natychmiast ustąpił.
17.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus wyciągnął rękę, i dotknął go, mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony; i natychmiast został oczyszczony ze swojego trądu.