« Mat 8:30 Ewangelia Mateusza 8:31 Mat 8:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A czarci prosili go mówiąc: jeśli wyrzucasz nas, dopuść nam odnić w stado świni.
2.WUJEK.1923A czartowie prosili go, mówiąc: Jeźli nas wyrzucasz ztąd, puść nas w stado wieprzów.
3.RAKOW.NTA czartowie prosili go mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz pozwól nam odeść w ono stado wieprzów.
4.GDAŃSKA.1881Tedy go dyjabli prosili, mówiąc: Jeźli nas wyganiasz, dopuść nam wnijść w trzodę tych świń.
5.GDAŃSKA.2017Demony więc prosiły go: Jeśli nas wypędzasz, pozwól nam wejść w to stado świń.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy czartowie prosili go, mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz, puść nas w stado wieprzów.
7.SZCZEPAŃSKISzatani przeto prosili Go, mówiąc: Jeżeli nas masz wyrzucić (stąd), wpędź nas w <tę> trzodę wieprzów.
8.MARIAWICII prosili Go czarci, mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz stąd, to puść nas w to stado wieprzów.
9.GRZYM1936Prosili go więc czarci: Jeśli nas stąd wypędzasz, puść nas w stado wieprzów.
10.DĄBR.WUL.1973Złe duchy tedy prosiły go mówiąc: Jeśli masz nas wyrzucić, dopuśćże nam wnijść w to stado wieprzów.
11.DĄBR.GR.1961Złe duchy tedy prosiły go mówiąc: Jeśli masz nas wyrzucić, dozwól nam wejść w to stado wieprzów.
12.TYSIĄCL.WYD5Złe duchy zaczęły Go prosić: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń.
13.BRYTYJKATedy go demony prosiły, mówiąc: Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń.
14.POZNAŃSKAA czarty prosiły Go - Skoro nas wyrzucasz, poślij nas w to stado świń.
15.WARSZ.PRASKAMówiły więc demony do Jezusa: Jeśli nas wypędzisz, poślij nas w tę trzodę świń.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem demony go prosiły, mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz, pozwól nam wejść w stado tych świń.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDemony zaczęły Go prosić: Skoro nas wyganiasz, poślij nas w te świnie.
18.TOR.PRZ.Wówczas demony prosiły Go, mówiąc: Jeśli nas wyganiasz, pozwól nam wejść w tę trzodę świń.