« Mat 8:31 Ewangelia Mateusza 8:32 Mat 8:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Idźcie. Oni przeto wyszedszy, odeszli w stado świni, a oto rzuciło się stado świni po brzegu do morza, i pozdychały w wodach.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Idźcie. A oni wyszedłszy, weszli w wieprze. A oto wszystko stado pędem z przykra wpadło w morze i pozdychało w wodach.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Idźcie; a oni wyszedszy, odeszli w ono stado wieprzów. A oto zapędziło się wszytko ono stado wieprzów z przykra w morze, i pomarli w wodach.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Idźcie. A oni wyszedłszy, weszli w onę trzodę świń, a oto porwawszy się ona wszystka trzoda świń, z przykra wpadła w morze, i pozdychała w wodach.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Idźcie. A one, wyszedłszy, weszły w to stado świń. Naraz całe stado ruszyło pędem po urwisku do morza i zginęło w wodach.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł im: Idźcie. A oni wyszedłszy weszli na wieprze. Alić oto wszystko stado wielkim pędem z przykra wpadło w morze, i pozdychało w wodach.
7.SZCZEPAŃSKIRzekł im tedy: Ruszajcie! Oni więc, wypadłszy, wstąpili w wieprze. I oto całe stado z pochyłości góry pędem rzuciło się w morze, i zginęło wśród fal.
8.GRZYM1936A on im odrzekł: Idźcie. A oni wyszedłszy, weszli w wieprze, i całe stado pędem ze stromego brzegu wpadło w morze i zatonęło w wodzie.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Idźcie. One zaś, wypadłszy, weszły w wieprze. A oto całe stado z wielkim pędem wpadło w morze z pochyłości i zginęło w wodach.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Idźcie. One zaś wypadłszy, weszły w wieprze. A oto całe stado rzuciło się w morze z urwistego brzegu i zginęło w wodach.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach.
12.BRYTYJKAI rzekł im: Idźcie! A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach.
13.POZNAŃSKAPowiedział im: - Idźcie! Wtedy weszły w świnie. A oto całe stado rzuciło się z urwiska do morza i (świnie) zginęły w falach.
14.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Idźcie. Ruszyły więc i wstąpiły w świnie. I oto całe stado zwaliło się z urwistego brzegu do morza i zostało pochłonięte przez fale.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im powiedział: Idźcie. A kiedy one wyszły, odeszły w to stado świń; a oto całe stado ruszyło w dół urwiska, w morze, oraz przepadły w wodach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIdźcie! - zezwolił. One zatem wyszły i wstąpiły w świnie. Wtedy całe stado ruszyło w dół urwiska, prosto do jeziora - i zginęło w falach.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Odejdźcie. A one wyszły, i weszły w trzodę świń, i oto ruszyła cała trzoda świń w dół urwiska, w morze, i zginęły w wodach.