« Mat 8:8 Ewangelia Mateusza 8:9 Mat 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i ja człowiek jestem pod władzą, mając pod sobą żołnierze, a mówię temu: Idź i idzie; a drugiemu przydź, i przychodzi, a niewolnikowi memu: Uczyń to, i czyni.
2.WUJEK.1923Bo i ja jestem człowiek pod władzą postawiony, mający pod sobą żołnierze, i mówię temu: Idź, a idzie; a drugiemu: Chódź, a przychodzi, a słudze mojemu: Czyń to, a czyni.
3.RAKOW.NTBo i ja człowiek jestem pod zwierzchnością, mający pod sobą Żołnierze; i mówię temu: Idź! i idzie; a drugiemu: Przydź sam! i przychodzi; a słudze mojemu: Czyń to! i czyni.
4.GDAŃSKA.1881Bomci i ja człowiek pod mocą innego, mający pod sobą żołnierze; i mówię temu: Idź, a idzie; a drugiemu: Przyjdź, a przychodzi; a słudze memu: Czyń to, a czyni.
5.GDAŃSKA.2017Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: Idź, a idzie; a drugiemu: Chodź tu, a przychodzi; a memu słudze: Zrób to, a robi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBociem i ja jest człowiek pod władzą postawiony, mający pod sobą żołnierze, i mówię temu: Idź a idzie; a drugiemu: Chodź, a przychodzi. A słudze mojemu: Czyń to, a czyni.
7.SZCZEPAŃSKIBoć i ja, człowiek podległy władzy, mam żołnierzy pod sobą; i gdy powiem temu: »idź« - to idzie; a tamtemu: »pójdź« - to przychodzi, a słudze memu: czyń to - a czyni.
8.GRZYM1936Bo i ja jestem człowiekiem pod władzą i mam żołnierzy pod sobą; i mówię temu: Idź, a idzie; a tamtemu: Chodź i przychodzi; a słudze mojemu: Czyń to, a czyni.
9.DĄBR.WUL.1973I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym, a mającym pod sobą żołnierzy. I jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź i przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni.
10.DĄBR.GR.1961I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym i mającym pod sobą żołnierzy. I jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, i przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Przyjdź! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi.
12.BRYTYJKABo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni.
13.POZNAŃSKABo i ja mam władzę nad sobą. Mam też pod sobą żołnierzy i mówię temu: Idź - to idzie, a innemu: Przyjdź - to przychodzi, a słudze: Zrób to - a robi.
14.WARSZ.PRASKABo ja, sam będąc podległy władzy, również mam poddanych mi żołnierzy. I kiedy mówię do jednego: Idź – to on odchodzi. A kiedy mówię drugiemu: Przyjdź – to przychodzi. A do sługi gdy mówię: Zrób to – to on to zrobi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i ja jestem człowiekiem pod władzą, który ma pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, i idzie; a drugiemu: Przyjdź, i przychodzi; a memu niewolnikowi: Uczyń to, i czyni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię: Idź! - idzie. Jeśli innemu rozkażę: Przyjdź! - przychodzi; i jeśli swemu słudze powiem: Zrób to! - robi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy innego i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: Idź, a idzie; a drugiemu: Przyjdź, a przychodzi; a swojemu słudze: Czyń to, a czyni.