« Mat 9:9 Ewangelia Mateusza 9:10 Mat 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy siedział w domu, a oto mnodzy celnicy i grzeszni przyszedszy siedzieli z Jezusem i z uczniami jego.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy on siedział u stołu w domu, oto wiele celników i grzeszników przyszedłszy, siedzieli u stołu z Jezusem i z uczniami jego.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy on siedział w domu, a oto wiele Celników i grzeszników przyszedszy wespół usiedli z Jezusem i z uczniami jego.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy Jezus siedział za stołem w domu jego, że oto wiele celników i grzeszników przyszedłszy, usiedli z Jezusem i z uczniami jego.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Jezus siedział za stołem w jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz jego uczniami.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI stało się: gdy on siadł do stołu w domu, oto wiele celników i grzeszników przyszedłszy, siedzieli wespół z Jezusem i uczniami jego.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy w domu zajął miejsce przy stole, oto licznie zebrani celnicy i grzesznicy wzięli udział w uczcie, wespół z Jezusem i uczniami Jego.
8.MARIAWICII stało się, gdy On spoczywał u stołu w domu, oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy, spoczywali u stołu z Jezusem i uczniami Jego.
9.GRZYM1936Zdarzyło się raz, gdy siedział u stołu w domu, iż przyszło wielu celników i grzeszników i zasiedli razem z Jezusem i z uczniami jego.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy siedział w domu u stołu, oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy siedziało u stołu z Jezusem i uczniami jego.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, kiedy siedział w domu, u stołu, że wielu celników i grzeszników przyszedłszy, zasiadło do stołu razem z Jezusem i uczniami jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami.
13.BRYTYJKAA gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego.
14.POZNAŃSKAA kiedy (Jezus) siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników posilało się razem z Nim i Jego uczniami.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy znajdował się przy stole w pewnym domu, przyszło wielu celników i grzeszników, aby zasiąść do stołu wspólnie z Jezusem i Jego uczniami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także stało się, gdy Jezus w domu leżał u stołu, że oto przyszło wielu poborców podatków i grzeszników, i położyło się z Jezusem oraz jego uczniami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, przy stole w domu Mateusza, do Jezusa i Jego uczniów przyłączało się wielu celników i grzeszników.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy Jezus spoczywał u stołu w jego domu, że oto wielu celników i grzeszników przyszło, i spoczęło przy stole z Jezusem i z Jego uczniami.