« Mat 9:15 Ewangelia Mateusza 9:16 Mat 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żaden lepak nie naszywa łaty płata świeżego na szatę wiotchą, odejmuje bo zupełność swoję od szaty, i gorsze przedarcie bywa.
2.WUJEK.1923A żaden nie wprawuje łaty surowego sukna w wiotchą szatę; albowiem obrywa od szaty całość jéj, i stawa się gorsze przedarcie.
3.RAKOW.NTA żaden nie wpuszcza płatu sukna niewyprawnego w starą szatę,; abowiem ono wypełnienie jej ujmuje od szaty, i gorsze się rozdarcie sstawa.
4.GDAŃSKA.1881A żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotchą; albowiem ono załatanie ujmuje nieco od szaty, i stawa się gorsze rozdarcie;
5.GDAŃSKA.2017Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo taka łata ściąga nieco szatę i rozdarcie staje się gorsze.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA żaden nie wprawuje łaty grubego sukna w wiotką szatę. Albowiem odejmuje zupełność od szaty i stawa się gorsze rozdarcie.
7.SZCZEPAŃSKIWszak nikt na stary płaszcz nie przyszywa łaty z surowego sukna, gdyż taka łata obrywa szatę, i powstaje większa dziura.
8.GRZYM1936Nikt przecież nie przyszywa nowego sukna do starego ubrania, bo taka łata psuje całość szaty i rozdarcie się poszerza.
9.DĄBR.WUL.1973A nikt nie wszywa łaty sukna nowego do starego odzienia, albowiem obrywa od szaty całość jej i przedarcie gorsze się staje.
10.DĄBR.GR.1961A nikt nie wszywa łaty nowego sukna do starego płaszcza, bo obrywa od płaszcza całość jego i przedarcie gorszym się staje.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie.
12.BRYTYJKAA nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze.
13.POZNAŃSKANikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego okrycia, bo taka łata rozdziera okrycie i dziura się powiększa.
14.WARSZ.PRASKANikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego ubrania, bo [nowa] łata powoduje rozdarcie ubrania i powstaje jeszcze większe uszkodzenie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie nakłada na stary płaszcz łaty z nowego sukna; bo owo załatanie ujmuje z płaszcza, i rozdarcie staje się gorsze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie naszywa na stary płaszcz łaty z płótna, które się jeszcze nie zbiegło w praniu. Takie płótno ściągnęłoby obrzeża dziury i rozdarcie stałoby się większe.
17.TOR.NOWE.PRZ.A nikt nie nakłada łaty z surowego sukna w starą szatę; albowiem to wypełnienie zrywa brzegi szaty i rozdarcie staje się gorsze.