« Mat 9:28 Ewangelia Mateusza 9:29 Mat 9:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy się dotknął oczu jich mówiąc: wedle wiary waszej niech wam będzie.
2.WUJEK.1923Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszéj niechaj się wam stanie.
3.RAKOW.NTTedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszej niechaj się wam sstanie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Według waszej wiary niech się wam stanie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszej niechaj się wam stanie.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy dotknął się oczu ich, mówiąc: Niech wam się stanie według wiary waszej!
8.GRZYM1936Wtedy dotknął isię oczu ich i rzekł im: Według wiary waszej niechaj wam się stanie.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy dotknął się oczu ich mówiąc: Niechże się wam stanie według wiary waszej.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas dotknął się oczu ich, mówiąc: Niechże się wam stanie, według wiary waszej.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie.
12.BRYTYJKAWtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie.
13.POZNAŃSKAWtedy dotknął ich oczu, mówiąc: - Niech się wam stanie według waszej wiary.
14.WARSZ.PRASKADotknął tedy ich oczu i powiedział: Niech wam się stanie według wiary waszej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy dotknął się ich oczu, mówiąc: Niech wam się stanie według waszej wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Niech się wam stanie według waszej wiary.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Zgodnie z waszą wiarą niech się wam stanie.