« Mat 9:34 Ewangelia Mateusza 9:35 Mat 9:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obchadzał Jezus miasta wszytkie, i wsi, ucząc wszkołach ich i przepowiedając Ewanielion królestwa, i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc w ludu.
2.WUJEK.1923I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w bóżnicach ich i przepowiadając Ewangelią królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc.
3.RAKOW.NTI obchodził Jezus miasta wszytkie i miasteczka, ucząc w zgromadzeniach ich, i obwoływając wesołe poselstwo onego królestwa, i uzdrawiając wszelką chorobę, i wszelką niemoc w ludu.
4.GDAŃSKA.1881I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliję królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę, i wszelką niemoc między ludem.
5.GDAŃSKA.2017I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI obchodził Jezus wszystkie miasta i wsi, nauczając w bóżnicach ich, i przepowiadając Ewangielię królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę, i wszelką. niemoc.
7.SZCZEPAŃSKIPotem obchodził Jezus wszystkie miasteczka i osady, ucząc po ich bóżnicach, i ogłaszając Ewangelię królestwa, i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc.
8.GRZYM1936Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając po bóżnicach, przepowiadając Ewangelję królestwa i lecząc wszelką niemoc i chorobę.
9.DĄBR.WUL.1973I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski nauczając w synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc.
10.DĄBR.GR.1961I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
12.BRYTYJKAI obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.
13.POZNAŃSKAJezus zaś obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając w synagogach, głosząc dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiając z wszelkich chorób i wszelkiej niemocy.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus obchodził wszystkie osiedla i miasta, nauczając w synagogach, głosząc Dobrą Nowinę o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszystkie dolegliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jezus obchodził wszystkie miasta oraz miasteczka, nauczając w ich bóżnicach, głosząc Dobrą Nowinę Królestwa oraz uzdrawiając między ludem każdą chorobę i wszelką niemoc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania.
17.TOR.NOWE.PRZ.I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu.