« Mar 1:13 Ewangelia Marka 1:14 Mar 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym lepak gdy wydano Johana, przyszedł Jezus do Galileje przepowiedając Ewanielion królestwa Bożego, i mówiąc:
2.WUJEK.1923A potem, gdy Jan był wydan, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając Ewangelią królestwa Bożego,
3.RAKOW.NTA potym, gdy wydany był Jan, przyszedł Jezus do Galileiey, obwoływając Wesołe poselstwo onego królestwa Bożego,
4.GDAŃSKA.1881Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangieliję królestwa Bożego,
5.GDAŃSKA.2017Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię królestwa Bożego;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy Jana podstępnie wydano, przybył Jezus do Galilei, i głosząc Ewangelię {o królestwie} Boga,
7.MARIAWICIA potem gdy Jan był wydany, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając Ewangelię Królestwa Bożego
8.GRZYM1936Po uwięzieniu Jana poszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelję królestwa Bożego i
9.DĄBR.WUL.1973A potem gdy Jan był wydany, przybył Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego
10.DĄBR.GR.1961A potem, gdy Jan był wydany, przybył Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
12.BRYTYJKAA potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą
13.POZNAŃSKAPo uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i głosił ewangelię Bożą,
14.WARSZ.PRASKAA kiedy Jan został uwięziony, przybył Jezus do Galilei, gdzie głosił Dobrą Nowinę o Bogu, mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po wtrąceniu Jana do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Dobrą Nowinę Królestwa Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga.
17.TOR.PRZ.A po tym, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego,