« Mar 1:14 Ewangelia Marka 1:15 Mar 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż wypełnił się czas, i przybliża się królestwo Boże. Pokajcie się a wierzcie Ewanielionu.
2.WUJEK.1923A mówiąc: Iż się wypełnił czas, i przybliżyło się królestwo Boże: pokutujcie, a wierzcie Ewangeliéj.
3.RAKOW.NTI mówiąc: Iż się wypełnił czas; i przybliżyło się ono królestwo Boże; Kajcie się i wierzcie Ewanieliey.
4.GDAŃSKA.1881A mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii.
5.GDAŃSKA.2017I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie ewangelii.
6.SZCZEPAŃSKImówił: Czasy się wypełniły, a królestwo Boże przybliżyło się; pokutę czyńcie i dajcie wiarę Ewangelii.
7.MARIAWICIi mówiąc: Że się wypełnił czas i przybliżyło się Królestwo Boże: pokutujcie i wierzcie Ewangelii.
8.GRZYM1936mówiąc, że czas się wypełnił a przybliżyło się królestwo Boże; pokutujcie i wierzcie Ewangelji.
9.DĄBR.WUL.1973i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii.
10.DĄBR.GR.1961i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie w Ewangelię.
11.TYSIĄCL.WYD5Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
12.BRYTYJKAI mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.
13.POZNAŃSKAmówiąc: - Nadszedł (już) czas, zbliża się królestwo Boże, nawróćcie się i uwierzcie w ewangelię.
14.WARSZ.PRASKAWypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Nawróćcie się i uwierzcie w Ewangelię!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mówiąc: Wypełnił się czas i zbliżyło się Królestwo Boga; skruszcie się oraz wierzcie w Dobrą Nowinę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie.
17.TOR.PRZ.I mówiąc: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże; upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię.”