« Mar 1:18 Ewangelia Marka 1:19 Mar 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A postąpiwszy z onąd mało, ujrzał Jakoba Zebedeowego i Johana brata jego i tych w łodzi zszywające sieci, i wnet przyzwał je.
2.WUJEK.1923A ztamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakóba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, a oni zbierali sieci w łodzi.
3.RAKOW.NTA postąpiwszy ztamtąd maluczko, ujźrzał Jakuba onego Zebedeuszowego, i Jana brata jego, i onych w łodzi sposabiających sieci.
4.GDAŃSKA.1881A stamtąd troszeczkę odszedłszy, ujrzał Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, a oni w łodzi poprawiali sieci.
5.GDAŃSKA.2017Gdy zaś odszedł stamtąd nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy w łodzi naprawiali sieci.
6.SZCZEPAŃSKIOdszedłszy zaś {stamtąd} nieco dalej, ujrzał Jakóba Zebedeuszowego i brata jego Jana, gdy i oni porządkowali w łodzi <swe> sieci;
7.MARIAWICIA stamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakóba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, i ich porządkujących sieci w łodzi,
8.GRZYM1936Niedaleko zaś stamtąd spostrzegł Jakóba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy także zwijali sieci w łodzi:
9.DĄBR.WUL.1973A odszedłszy nieco stamtąd, ujrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, gdy zwijali sieci w łodzi.
10.DĄBR.GR.1961A odszedłszy nieco stamtąd, ujrzał Jakuba Zebeduszowego i Jana, brata jego, gdy naprawiali sieci w łodzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.
12.BRYTYJKAA gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci.
13.POZNAŃSKAA nieco dalej zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, kiedy właśnie naprawiali sieci w łodzi. I zaraz ich wezwał (na uczniów).
14.WARSZ.PRASKAOdszedłszy zaś nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, gdy byli w łodzi i naprawiali sieci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A posuwając się trochę naprzód, ujrzał Jakóba, syna Zebedeusza oraz Jana, jego brata, gdy naprawiali sieci w łodzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w łodzi. Naprawiali sieci.
17.TOR.PRZ.I gdy odszedł stamtąd nieco dalej , zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, naprawiających w łodzi sieci.