« Mar 1:19 Ewangelia Marka 1:20 Mar 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I opuściwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi znajemniki, odeszli za nim.
2.WUJEK.1923I wnet ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemniki, poszli za nim.
3.RAKOW.NTI wnet zawołał ich. A opuściwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemniki, odeszli za nim.
4.GDAŃSKA.1881I zaraz ich powołał; a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z czeladzią, poszli za nim.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz ich powołał, a oni zostawili swego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za nim.
6.SZCZEPAŃSKIich też zaraz powołał. A oni porzucili ojca swego Zebedeusza w łodzi wraz z najemnikami; i poszli za Nim.
7.MARIAWICIi zaraz powołał ich. I oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za Nim.
8.GRZYM1936ich też zaraz zawołał. A oni zostawili ojca z najemnikami w łodzi i poszli z nim.
9.DĄBR.WUL.1973I wnet wezwał ich. I pozostawiwszy w łodzi ojca swego Zebedeusza wraz z najemnikami, poszli za nim.
10.DĄBR.GR.1961I zaraz wezwał ich. A pozostawiwszy w łodzi ojca swego Zebedeusza wraz z najemnikami, poszli za nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
12.BRYTYJKAI zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim.
13.POZNAŃSKAI zostawiwszy w łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami, poszli za Nim.
14.WARSZ.PRASKAI ich także powołał. A oni, zostawiwszy w łodzi ojca swego Zebedeusza z najemnikami, poszli za Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zaraz ich wezwał. A oni poszli za nim, opuściwszy w łodzi swojego ojca Zebedeusza wraz z najemnikami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus nie zwlekając wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swego ojca Zebedeusza oraz wynajętych robotników - i poszli za Nim.
17.TOR.PRZ.2023I zaraz ich wezwał; a oni pozostawili swojego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za Nim.