« Mar 1:21 Ewangelia Marka 1:22 Mar 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zumiewali się nad nauką jego, był bo uczący je jako władzą mając, a nie jako księża.
2.WUJEK.1923I zdumiewali się na naukę jego; albowiem je uczył jako władzę mający, a nie jako Doktorowie.
3.RAKOW.NTI zdumiewali się nad nauką jego. Abowiem był uczący je jako mający zwierzchność, a nie jako Uczeni w Piśmie.
4.GDAŃSKA.1881I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem on ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie.
5.GDAŃSKA.2017I zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
6.SZCZEPAŃSKII zdumiewali się nad nauką Jego; nauczał ich bowiem mocą swej własnej powagi, a nie jak uczeni.
7.MARIAWICII zdumiewali się nad nauką Jego, albowiem uczył ich jako władzę mający, a nie jako nauczyciele Zakonni.
8.GRZYM1936I zdumiewali się nad jego nauką, bo nauczał z powagą, a nie jak uczeni.
9.DĄBR.WUL.1973I zdumiewali się nad nauką jego; nauczał ich bowiem jako ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
10.DĄBR.GR.1961I zdumiewali się nad nauką jego; nauczał ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
11.TYSIĄCL.WYD5Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
12.BRYTYJKAI zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie.
13.POZNAŃSKAI byli pełni podziwu dla Jego nauki, bo nauczał ich z mocą, a nie jak nauczyciele Pisma.
14.WARSZ.PRASKAI zdumiewano się Jego nauką, bo uczył jako ten, który ma władzę, a nie tak jak uczeni w Piśmie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zdumiewali się nad jego nauką, bowiem uczył ich jako ten, co ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJego nauka wzbudziła ogólne zdumienie. W odróżnieniu od znawców Prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza.
17.TOR.PRZ.I zdumiewali się z powodu Jego nauki; bowiem uczył ich, jak ktoś, kto ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.