« Mar 1:2 Ewangelia Marka 1:3 Mar 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Głos wołającego w pustyni: Gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
2.WUJEK.1923Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego.
3.RAKOW.NTGłos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieszki jego.
4.GDAŃSKA.1881Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
5.GDAŃSKA.2017Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
6.SZCZEPAŃSKIGłos się rozlega w pustkowiu: Drogę gotujcie dla Pana, prostujcie Mu ścieżyny«.
7.MARIAWICIGłos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, czyńcie prostemi ścieżki Jego.
8.GRZYM1936Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
9.DĄBR.WUL.1973Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego.
10.DĄBR.GR.1961Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki,
12.BRYTYJKAGłos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego.
13.POZNAŃSKAGłos wołającego: Na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie Mu ścieżki.
14.WARSZ.PRASKAGłos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę dla Pana. Prostymi czyńcie Jego ścieżki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie przed Nim ścieżki!
17.TOR.PRZ.Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana; prostymi czyńcie Jego ścieżki.