« Mar 10:29 Ewangelia Marka 10:30 Mar 10:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żeby nie miał wziąć sto kroć więcej, teraz za tego czasu, domów, i braciej, i sióstr, i ojców, i matek, i dzieci, i ról z prześladowaniem, a w przyszłem wieku żywot wieczny.
2.WUJEK.1923Żeby nie miał wziąć tyle stokroć teraz za tego czasu, domów i braciéj i sióstr i matek i dzieci i ról, z prześladowaniem, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
3.RAKOW.NTŻeby nie miał wziąć stokroć więcej, teraz w tym czasie, domów, i braciej, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról, z prześladowaniem, a w wieku onym przychodzącym żywot wieczny.
4.GDAŃSKA.1881Żeby nie miał wziąć stokrotnie teraz w tym czasie domów, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról z prześladowaniem, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
5.GDAŃSKA.2017A kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego.
6.SZCZEPAŃSKInapewno odbierze stokroć więcej teraz w tem życiu: domów i braci i sióstr i matek i dzieci i włości wśród prześladowań, a życie wiekuiste w nadchodzącej wieczności.
7.GRZYM1936żeby nie miał wziąść stokroć już teraz i w domach i w braciach i w siostrach i w matkach i w dzieciach i w ziemi, nawet wśród prześladowań; na tamtym świecie żywot wieczny.
8.DĄBR.WUL.1973żeby nie miał otrzymać stokroć więcej teraz, w tym życiu: domów i braci, sióstr i matek, dzieci i pól wśród prześladowania a życia wiecznego w nadchodzącym czasie.
9.DĄBR.GR.1961żeby nie miał otrzymać stokroć więcej, teraz, w tym życiu: domów i braci, sióstr i matek, dzieci oraz roli wśród prześladowania, a życia wiecznego w przyszłości.
10.TYSIĄCL.WYD5żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
11.BRYTYJKAKtóry by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego.
12.POZNAŃSKAotrzyma strokroć więcej teraz, w tym czasie, domostw i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ziemi z jej troskami a w przyszłym wieku życie wieczne.
13.WARSZ.PRASKAnie otrzymał stokroć tyle w tym życiu domów, braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pola wśród prześladowań – a życia wiecznego w przyszłości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby nie wziął stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i ról wśród prześladowań, a w przychodzącej epoce życia wiecznego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa kto by nie otrzymał stokroć więcej, teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nie otrzymał teraz w tym czasie stokrotnie tyle domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku – życie wieczne.