« Mar 10:32 Ewangelia Marka 10:33 Mar 10:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię wziąwszy dwanaście, począł im mówić co się znim dziać miało. Iż oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany arcyoffiarnikom, i księżej, i osądzą ji (na) śmierć, i podadzą go poganom.
2.WUJEK.1923Iż oto wstępujemy do Jeruzalem, a Syn człowieczy będzie wydan przedniejszym kapłanom i Doktorom, i osądzą go na śmierć i wydadzą go poganom.
3.RAKOW.NTIż oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn człowieczy będzie wydan Przedniejszym Ofiarownikom i uczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą go Poganom;
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a Syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą go poganom.
5.GDAŃSKA.2017Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom.
6.SZCZEPAŃSKIOto idziemy do Jerozolimy, a Syn człowieczy będzie wydan przedniejszym kapłanom i uczonym (i starszym), i na śmierć Go zasądzą, i wydadzą Go w ręce pogan;
7.GRZYM1936Idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany w ręce wyższych kapłanów, uczonych i starszych; na śmierć go skażą i poganom go wydadzą;
8.DĄBR.WUL.1973że oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i uczonym w Piśmie i starszym, a skażą go na śmierć i wydadzą poganom.
9.DĄBR.GR.1961Oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i uczonym w Piśmie, a skażą go na śmierć i wydadzą poganom.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom.
11.BRYTYJKAOto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą poganom,
12.POZNAŃSKAOto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i nauczycielom Pisma i skażą Go na śmierć, i wydadzą poganom.
13.WARSZ.PRASKAOto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. A ci zasądzą Go na śmierć i wydadzą poganom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wchodzimy do Jerozolimy, a Syn Człowieka będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie. Zasądzą go na śmierć oraz wydadzą go poganom.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom Prawa. Ci skażą Go na śmierć, wydadzą poganom,
16.TOR.NOWE.PRZ.Oto zmierzamy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i skażą Go na śmierć, i wydadzą Go poganom.