« Mar 10:49 Ewangelia Marka 10:50 Mar 10:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on porzuciwszy płaszcz swój, wstawszy i przyszedł ku Jezusowi.
2.WUJEK.1923Który porzuciwszy suknię swoję, porwawszy się, przyszedł do niego.
3.RAKOW.NTA on odrzuciwszy szatę swoję, wstawszy; przyszedł do Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881A on porzuciwszy płaszcz swój, wstał, i przyszedł do Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017A on zrzucił swój płaszcz, wstał i przyszedł do Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś, zrzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Niego.
7.GRZYM1936A on rzucił płaszcz swój, porwał się na nogi i pędem przybiegł do niego.
8.DĄBR.WUL.1973A on, porzuciwszy płaszcz swój, porwał się i przybiegł do niego.
9.DĄBR.GR.1961A on porzuciwszy płaszcz swój, porwał się i przybiegł do Jezusa.
10.TYSIĄCL.WYD5On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
11.BRYTYJKAA on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa.
12.POZNAŃSKAOn zaś zrzucił swoje okrycie i, zerwawszy się z miejsca, przyszedł do Jezusa.
13.WARSZ.PRASKAA on, zrzuciwszy swój płaszcz, zerwał się i przybiegł do Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on odrzucił swój płaszcz, powstał i przyszedł do Jezusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on zrzucił swój płaszcz, wstał i przyszedł do Jezusa.