« Mar 10:51 Ewangelia Marka 10:52 Mar 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł mu: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię, i wnet przejrzał, i szedł za Jezusem w drodze.
2.WUJEK.1923A Jezus mu rzekł: Idź, wiara twoja ciebie zdrowym uczyniła. A natychmiast przejrzał i szedł za nim w drodze.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Idź; wiara twa zachowała cię. A wnet przejźrzał; i szedł za Jezusem w drodze.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus mu rzekł: Idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. A zarazem przejrzał, i szedł drogą za Jezusem.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł drogą za Jezusem.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus rzekł do niego: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię! I natychmiast przejrzał, i szedł za Nim drogą.
7.GRZYM1936Jezus mu rzekł: Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. W tejże chwili przejrzał i szedł za nim.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu tedy Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I natychmiast przejrzał, i szedł za nim drogą.
9.DĄBR.GR.1961Rzekł mu tedy Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą.
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
11.BRYTYJKATedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.
12.POZNAŃSKAA Jezus mu powiedział: - Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I zaraz przejrzał, i szedł za Nim drogą.
13.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł mu Jezus: Idź, uzdrowiła cię Twoja wiara. I zaraz przejrzał i ruszył za Nim w drogę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I zaraz odzyskał wzrok oraz szedł drogą za Jezusem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział: Idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast odzyskał wzrok - i wyruszył za Nim w drogę.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział mu: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz przejrzał, i towarzyszył Jezusowi w drodze.