« Mar 10:52 Ewangelia Marka 11:1 Mar 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Gdy się przybliżali do Jeruzalima, (do Betfagi) i Bethaniej, ku górze oliwnej, posłał dwu z uczniów swych.
2.WUJEK.1923A gdy blizko byli Jeruzalem i Bethanii, u góry Oliwnéj, posłał dwu z uczniów swoich,
3.RAKOW.NTA gdy się przybliżali do Jeruzalem, do Betfage, i do Bethaniey, do góry Oliwnej, posyła dwu z uczniów swych,
4.GDAŃSKA.1881A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu i do Betfagie i do Betanii ku górze oliwnej, posłał dwóch z uczniów swoich,
5.GDAŃSKA.2017A gdy zbliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage i Betanii przy Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy się zbliżali do Jerozolimy <na Betfage i> na Betanię, na górze Oliwnej, wysyła dwóch z pomiędzy uczniów swoich,
7.GRZYM1936Gdy byli już niedaleko od Jerozolimy i Betanji, koło góry Oliwnej, wysłał dwóch uczniów
8.DĄBR.WUL.1973A gdy się przybliżyli do Jerozolimy, do Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród uczniów swoich
9.DĄBR.GR.1961A gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii przy Górze Oliwnej, posyła dwóch spośród uczniów swoich
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów
11.BRYTYJKAA gdy się przybliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał dwu z uczniów swoich
12.POZNAŃSKAKiedy zbliżają się do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, wysyła dwóch swoich uczniów
13.WARSZ.PRASKAA gdy się przybliżyli do Jerozolimy, dochodząc do Betfage i do Betanii koło Góry Oliwnej, wtedy wysłał dwu spośród swoich uczniów
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage oraz Betanii koło góry Oliwek, posłał dwóch swoich uczniów,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, położonych w pobliżu Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy przybliżyli się do Jerozolimy, do Betfage i Betanii pod Górą Oliwną, posłał dwóch swoich uczniów,