« Mar 11:17 Ewangelia Marka 11:18 Mar 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I słyszeli księża i Arcyoffiarnicy, i szukali jakoby ji zatracili bo się go bali, ponieważ wszytek tłum zdumiewali się nad nauką jego.
2.WUJEK.1923Co usłyszawszy przedniejsi kapłani i Doktorowie, szukali, jakoby go zatracili; albowiem się go bali, iż wszystka rzesza dziwowała się nauce jego.
3.RAKOW.NTI słyszeli to uczeni w piśmie i przedniejszy Ofiarownicy, i szukali jakoby go stracili; abowiem się go bali, iż wszystek tłum zdumiewał się nad nauką jego.
4.GDAŃSKA.1881A słyszeli to nauczeni w Piśmie i przedniejsi kapłani i szukali, jakoby go stracili; albowiem się go bali, przeto iż wszystek lud zdumiewał się nad nauką jego.
5.GDAŃSKA.2017A słyszeli to uczeni w Piśmie i naczelni kapłani i szukali sposobu, jak by go zgładzić. Bali się go bowiem, dlatego że cały lud zdumiewał się jego nauką.
6.SZCZEPAŃSKI[Co] usłyszawszy przedniejsi kapłani i uczeni, szukali sposobu, jakby Go mogli zgładzić, gdyż obawiali się Go. Albowiem wszystek lud zdumiewał się nad nauką Jego.
7.MARIAWICICo usłyszawszy książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni, szukali jakoby Go stracili, bo się Go bali, albowiem wszystka rzesza dziwowała się nauce Jego.
8.GRZYM1936Co słysząc wyżsi kapłani i uczeni zakonni usiłowali zgubić go, ale go się bali, gdyż lud podziwiał naukę jego.
9.DĄBR.WUL.1973Posłyszawszy to przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie przemyśliwali, jak by go mogli zgubić. Bali się bowiem, gdyż cała rzesza podziwiała naukę jego.
10.DĄBR.GR.1961Posłyszeli go przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie; i przemyśliwali, jakby go mogli zgubić. Bali się go bowiem, gdyż cała rzesza podziwiała jego naukę.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
12.BRYTYJKAI słyszeli to arcykapłani i uczeni w Piśmie, i szukali sposobu, jak by go stracić; bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego.
13.POZNAŃSKAArcykapłani i nauczyciele Pisma usłyszeli to i szukali sposobności, żeby Go zgładzić, albowiem bali się Go, bo cały tłum zachwycał się Jego nauką.
14.WARSZ.PRASKAA gdy usłyszeli o tym arcykapłani i uczeni w Piśmie, natychmiast zaczęli się zastanawiać, jak by Go zgładzić. Obawiali się Go bowiem, bo cały lud zachwycał się Jego nauką.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A usłyszeli to uczeni w Piśmie oraz przedniejsi kapłani, więc szukali sposobu jakby go zgładzić; bo bali się go dlatego, że cały lud zdumiewał się nad jego nauką.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUsłyszeli to również arcykapłani oraz znawcy Prawa. Ci chcieli Go zgładzić. Zastanawiali się jednak, jak to zrobić, gdyż bali się Go, dlatego że tłumy ludzi pozostawały pod wrażeniem Jego nauki.
17.TOR.PRZ.2023A słyszeli to uczeni w Piśmie i arcykapłani, i szukali sposobu, jakby Go zgubić; albowiem bali się Go, dlatego że cały tłum zdumiewał się nad Jego nauką.