« Mar 11:22 Ewangelia Marka 11:23 Mar 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, iż którykolwiek rzecze górze tej, podnieś się, a wrzuć się w morze, a nie będzie się wahał w sercu swem, lecz uwierzy że się stanie co mówi, będzie mu coby rzekł.
2.WUJEK.1923Zaprawdę mówię wam, iż ktobykolwiek rzekł téj górze: Podnieś się, a wrzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swojem, aleby wierzył, że się stanie: coby jedno rzekł, stanie się mu.
3.RAKOW.NTAmen bowiem mówię wam: Iż ktoby rzekł górze tej: Podnieś się, a wrzuć się w morze; i nie wątpiłby w sercu swym, leczby uwierzył że co mówi sstanie się, sstanie się mu coby rzekł.
4.GDAŃSKA.1881Bo zaprawdę powiadam wam, iż ktobykolwiek rzekł tej górze: Podnieś się, a rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swojem, leczby wierzył, że się stanie, co mówi, stanie się mu, cokolwiek rzecze.
5.GDAŃSKA.2017Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi – spełni się mu, cokolwiek powie.
6.SZCZEPAŃSKI<Bo> zaprawdę, powiadam wam: ktoby powiedział tej górze: »Podnieś się i rzuć się w morze«, a nie powątpiewałby w sercu swojem, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu.
7.MARIAWICIZaprawdę, mówię wam, że ktobykolwiek rzekł tej górze: Podnieś się i wrzuć się w morze, – a nie wątpiłby w sercu swojem, aleby wierzył, że się stanie, coby jedno rzekł, stanie się mu.
8.GRZYM1936Powiadam wam, że jeśliby kto powiedział tej górze: Podnieś się a rzuć się w morze, a nie wątpliłby w sercu swojem, lecz wierzyłby mocno, że spełni się to, co powiedział, stanie mu się.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek by rzekł tej górze, dźwignij się i rzuć się w morze, a nie zwątpiłby w sercu swoim, lecz wierzyłby, że się stanie, cokolwiek powie, stanie się mu.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek by rzekł tej górze: dźwignij się i rzuć się w morze, a nie zwątpiłby w sercu swoim, lecz wierzyłby, że się stanie cokolwiek powie, spełni się.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.
12.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.
13.POZNAŃSKAZaprawdę powiadam wam: Jeśliby ktoś powiedział tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpił w to, ale wierzył, że stanie się to, co mówi, tak też będzie.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam, jeśli ktoś powie tej górze: Powstań i rzuć się do morza – i nie będzie przy tym żadnego wątpienia w jego sercu, że spełni się to, czego żąda – to tak się stanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo zaprawdę, mówię wam, że ktokolwiek by powiedział tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zawahał się w swoim sercu, lecz by wierzył, że staje się to, co mówi zdarzy mu się, jeśliby to powiedział.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: Podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się.
17.TOR.PRZ.2023Zaprawdę bowiem mówię wam, że ktokolwiek powiedziałby tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie wahałby się w swoim sercu, ale uwierzyłby, że to, co mówi, staje się, stanie się mu cokolwiek by powiedział.