« Mar 11:26 Ewangelia Marka 11:27 Mar 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli zasię do Jerozolimy, a gdy się on przechadzał w świątnicy, przyszli k niemu arcyoffiarnicy i księża i starszy.
2.WUJEK.1923I przyszli zasię do Jeruzalem. A gdy chodził w kościele, przystąpili do niego przedniejsi kapłani i Doktorowie i starsi.
3.RAKOW.NTI przychodzą zasię do Jerozolimy; a gdy się on w Kościele przechadzał, przystąpili do niego Przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie, i starszy,
4.GDAŃSKA.1881I przyszli znowu do Jeruzalemu. A gdy się on przechodził po kościele, przystąpili do niego przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie i starsi;
5.GDAŃSKA.2017I znowu przyszli do Jerozolimy. A gdy się przechadzał po świątyni, podeszli do niego naczelni kapłani, uczeni w Piśmie i starsi;
6.SZCZEPAŃSKII znowu przychodzą do Jerozolimy. A gdy <On> przechadzał się po świątyni, przystępują do Niego przedniejsi kapłani i uczeni i starsi,
7.GRZYM1936I znowu wrócili do Jerozolimy. A kiedy on chodził po kościele, zbliżyli się do niego wyżsi kapłani, uczeni zakonni i starsi
8.DĄBR.WUL.1973I przyszli znowu do Jerozolimy. A gdy się przechadzał w świątyni, przystąpili do niego przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i starsi
9.DĄBR.GR.1961I przybywają znowu do Jerozolimy. A kiedy się przechadzał w świątyni, oto przystępują doń przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i starsi.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi
11.BRYTYJKAI przyszli do Jerozolimy. A gdy się przechadzał po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani i uczeni w Piśmie, i starsi.
12.POZNAŃSKAI znowu przychodzą do Jerozolimy. A kiedy chodził po świątyni, przychodzą do Niego arcykapłani i nauczyciele Pisma, i starsi
13.WARSZ.PRASKAI znów przyszli do Jerozolimy. A gdy obchodził świątynię, zbliżyli się do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie oraz starsi
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu przychodzą do Jerozolimy. A gdy on chodził po Świątyni, podeszli do niego przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i starsi;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów przyszli do Jerozolimy. A gdy przechadzał się po świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, znawcy Prawa i starsi.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyszli ponownie do Jerozolimy. A On przechadzał się po świątyni; i przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi,