« Mar 11:33 Ewangelia Marka 12:1 Mar 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I począł im przez podobieństwa mówić. [W]innicę nasadził człowiek i ogrodził płotem, i wkopał prasę, i zbudował wieżę, i najął ją kmieciom, i odjechał.
2.WUJEK.1923I począł im mówić przez podobieństwa: Winnicę nasadził człowiek i ogrodził płotem i wykopał prasę, a zbudował wieżę i najął ją oraczom, i odjechał.
3.RAKOW.NTI począł im w przypowieściach mówić: Winnicę nasadził człowiek, i postawił wokoło płot, i wkopał kadź pod prasę, i zbudował wieżę, i najął ją rolnikom, i odjechał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy począł do nich mówić w podobieństwach: Człowiek jeden nasadził winnicę, i ogrodził ją płotem, i wykopał prasę, i zbudował wieżę, i najął ją winiarzom, i odjechał precz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał.
6.SZCZEPAŃSKII zaczął mówić do nich w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził winnicę, i ogrodził murem, i wykuł dół <pod prasę>, i postawił wieżę, i kmieciom ją wynajął i wyjechał.
7.GRZYM1936I zaczął nauczać ich przez przypowieści: Pewien człowiek posadził winnicę, płotem ją otoczył, prasę wkopał i wieżę wybudował, poczem najemnikom ją powierzył a sam odjechał.
8.DĄBR.WUL.1973I począł do nich mówić w przypowieściach: Człowiek pewien założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wynajął ją rolnikom, a sam odjechał w dalekie strony.
9.DĄBR.GR.1961I począł do nich mówić w przypowieściach: Człowiek pewien założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wynajął ją rolnikom, a sam odjechał do innego kraju.
10.TYSIĄCL.WYD5I zaczął mówić do nich w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
11.BRYTYJKAI począł mówić do nich w podobieństwach: Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał.
12.POZNAŃSKAI zaczął mówić do nich w przypowieściach: - Człowiek "zasadził winnicę i otoczył ją murem, wykuł w skale dół pod prasę, i zbudował wieżę" i oddał winnicę w dzierżawę rolnikom, i wyjechał.
13.WARSZ.PRASKAA potem zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył sobie winnicę: ogrodził ją płotem, wykopał [dół na] prasę i zbudował wieżę. Potem wynajął ją dzierżawcom, a sam wyjechał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaczął im także mówić w podobieństwach: Pewien człowiek zasadził winnicę, otoczył ją płotem, wykopał dół pod tłocznię oraz zbudował wieżę, i oddał ją hodowcom winorośli oraz odjechał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jezus odwołał się do przypowieści: Otóż pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją murem, przygotował zbiornik, wybudował wieżę, wynajął ją rolnikom - i odjechał.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaczął do nich mówić w podobieństwach: Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał dół pod tłocznię, zbudował wieżę, i wynajął ją rolnikom, i odjechał.