« Mar 12:1 Ewangelia Marka 12:2 Mar 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I posłał sługę do kmieciów, gdy był czas aby wziął od nich z owocu winnice.
2.WUJEK.1923A na czas posłał sługę do oraczów, aby od oraczów wziął z owocu winnice.
3.RAKOW.NTI posłał do rolników na czas sługę, aby od rolników wziął z owocu onej winnice.
4.GDAŃSKA.1881I posłał, gdy tego był czas, sługę do winiarzy, aby od winiarzy odebrał pożytki onej winnicy.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, aby odebrał od nich plony winnicy.
6.SZCZEPAŃSKIA w swoim czasie wysłał sługę do kmieci, by odebrać od kmieci część zbioru winnicy.
7.GRZYM1936A czasu swego posłał do najemników sługę swego, aby plon z winnicy odebrał.
8.DĄBR.WUL.1973A w czasie właściwym posłał sługę, aby od rolników odebrał z owoców winnicy.
9.DĄBR.GR.1961A we właściwym czasie posłał sługę, aby od rolników odebrał część owoców winnicy.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy.
11.BRYTYJKAA we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonów winnicy.
12.POZNAŃSKAI w odpowiednim czasie wysłał do rolników sługę, aby odebrał od nich część zbiorów z winnicy.
13.WARSZ.PRASKAGdy nadszedł czas, posłał do dzierżawców swego sługę, żeby odebrać należną mu część plonów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A o stosownym czasie, wysłał sługę do hodowców winorośli, by odebrać plony od hodowców owej winnicy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW okresie winobrania posłał do dzierżawców sługę, aby odebrał od nich część plonów winnicy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby odebrał część z plonów tej winnicy.