« Mar 12:28 Ewangelia Marka 12:29 Mar 12:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus odpowiedział mu, że pierwsze ze wszystkich roskazanie jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz Pan jeden jest.
2.WUJEK.1923A Jezus mu odpowiedział: Iż przedniejsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj Izraelu! Pan Bóg jeden jest.
3.RAKOW.NTA Jezus odpowiedział mu: Iż pierwsze ze wszytkich roskazań jest: Słuchaj Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan jeden jest.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden.
6.SZCZEPAŃSKIJezus {zaś} odpowiedział (mu): Pierwsze {wśród, wszystkich) jest {przykazanie): »Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Bogiem jedynym;
7.GRZYM1936A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu: Pan Bóg twój, jest Bogiem jedynym.
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiedział mu: Pierwsze ze wszystkich przykazań jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg twój, Bóg jedyny jest.
9.DĄBR.GR.1961Odpowiedział Jezus: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jedyny jest.
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
11.BRYTYJKAJezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
12.POZNAŃSKAPierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie pośród wszystkich innych jest to: Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus mu powiedział: Pierwsze ze wszystkich przykazanie: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus oświadczył: Najważniejsze z przykazań jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest jeden.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus odpowiedział mu: Pierwsze ze wszystkich przykazań jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden.