« Mar 12:30 Ewangelia Marka 12:31 Mar 12:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wtóre podobne temu: Masz miłować bliźniego twego, jako siebie samego; więtszego nad to inszego przykazania nie masz.
2.WUJEK.1923A wtóre jest temu podobne: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Nad to niemasz innego większego przykazania.
3.RAKOW.NTA wtóre podobne temu to: Miłował będziesz bliźniego twego jako samego siebie; Więtszego nad ty innego roskazania niemasz.
4.GDAŃSKA.1881A wtóre temu podobne to jest: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz.
5.GDAŃSKA.2017A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych.
6.SZCZEPAŃSKIA wtóre jest {równe jemu}: »Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego«. Nad te niemasz innego większego przykazania.
7.GRZYM1936A drugie jest mu podobne: Kochaj bliźniego jak samego siebie. Niemasz nad te większego przykazania.
8.DĄBR.WUL.1973Drugie zaś podobne temu jest: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. Innego przykazania, większego nad te, nie masz.
9.DĄBR.GR.1961– A drugie takie: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. Innego przykazania, większego nad te, nie ma.
10.TYSIĄCL.WYD5Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.
11.BRYTYJKAA drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.
12.POZNAŃSKADrugie zaś: "Miłuj bliźniego swego jak siebie samego". Nie ma żadnego innego przykazania większego od nich.
13.WARSZ.PRASKAA oto drugie: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Nie ma przykazania, które byłoby większe od tych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A drugie, podobne, to: Umiłuj twego bliźniego, jak siebie samego. Nie jest od tych większe inne przykazanie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugie zaś co do ważności brzmi tak: Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te.
16.TOR.NOWE.PRZ.A drugie jemu podobne to: Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Większego przykazania od tych nie ma.