« Mar 12:31 Ewangelia Marka 12:32 Mar 12:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu Doktor: Dobrze uczycielu w prawdzie rzekłeś, iż jeden jest Bóg, a nadeń nie masz inego.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Doktor: Dobrześ, Nauczycielu! w prawdzie powiedział, iż jeden jest Bóg, a niemasz innego oprócz niego,
3.RAKOW.NTI rzekł mu uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu, w prawdzieś powiedział; iż jeden jest Bóg, a nie masz innego, prócz niego;
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł on nauczony w Piśmie: Nauczycielu! zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział mu uczony w Piśmie: Nauczycielu, zaprawdę dobrze powiedziałeś, że jeden jest Bóg i nie ma innego oprócz niego.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł Mu uczony: Dobrze, Mistrzu! Prawdę powiedziałeś, że {Bóg} jest jeden, i że prócz Niego niemasz innego,
7.GRZYM1936Na to uczony mu rzecze: Mistrzu, dobrze i prawdziwie powiedziałeś, że Bóg jest jeden,
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jedyny jest i nie masz innego oprócz niego.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł mu uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że On jedyny jest i nie masz innego oprócz niego.
10.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.
11.BRYTYJKAI rzekł do niego uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego;
12.POZNAŃSKAPowiedział Mu nauczyciel Pisma: - Dobrze, Nauczycielu, powiedziałeś prawdę. "Jeden jest (Bóg) i nie ma innego oprócz Niego".
13.WARSZ.PRASKAA uczony w Piśmie powiedział: Dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, że jest tylko Jeden [Bóg] i że nie ma innego prócz Niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ów uczony w Piśmie mu powiedział: Dobrze, nauczycielu, w prawdzie powiedziałeś, że jeden jest Bóg i nie ma innego, oprócz Niego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy znawca Prawa skomentował: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś. Bóg jest jeden i poza Nim nie ma innego,
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do Niego uczony w Piśmie: Nauczycielu! Prawdziwie dobrze powiedziałeś, że jeden jest Bóg, i nie ma innego oprócz Niego.