« Mar 12:32 Ewangelia Marka 12:33 Mar 12:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I miłować go ze wszego serca, i wszego smysłu, i ze wszej dusze, i ze wszej siły, także miłować bliźniego jako samego siebie, więtsze to niż wszytkie całopalenia, i ofiary.
2.WUJEK.1923A iżby był miłowan ze wszystkiego serca i ze wszystkiego umysłu i ze wszystkiéj dusze i ze wszystkiéj siły, i miłować bliźniego jako samego siebie, więcéj jest nad wszystkie całopalenia i ofiary.
3.RAKOW.NTI miłować go z całego serca, i z całego zmysłu, i z całej dusze, i z całej siły; i miłować bliźniego jako samego siebie, więcej jest nad wszytkie one całopalenia i one ofiary.
4.GDAŃSKA.1881I miłować go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie, więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary.
5.GDAŃSKA.2017Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą duszą i z całej siły i miłować bliźniego jak samego siebie znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.
6.SZCZEPAŃSKIa że miłować Boga z całego serca i ze wszystkiej myśli (i z całej duszy} i z całej siły, i miłować bliźniego, jak siebie samego, jest ważniejszą rzeczą nad wszelkie całopalenia i ofiary.
7.GRZYM1936i że kochać go trzeba całem sercem, całym umysłem, całą duszą i całą siłą, a bliźniego jak samego siebie: więcej to znaczy nad całopalenia i ofiary.
8.DĄBR.WUL.1973A miłować go ze wszystkiego serca, ze wszystkiego umysłu, ze wszystkiej duszy i z całej siły i miłować bliźniego jako siebie samego więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.
9.DĄBR.GR.1961A miłować go z całego serca, ze wszystkiego umysłu i z całej siły i miłować bliźniego jako siebie samego więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.
10.TYSIĄCL.WYD5Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.
11.BRYTYJKAI że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.
12.POZNAŃSKAI "kochać Go z całej duszy, i wszystkimi myślami, i ze wszystkich sił", i "kochać bliźniego jak samego siebie" to o wiele więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.
13.WARSZ.PRASKAI że miłować Go całym sercem, całym umysłem, całą duszą i wszystkimi siłami, a bliźniego jak siebie samego – to znaczy o wiele więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc miłować Go z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły; i miłować bliźniego jak siebie samego więcej jest od wszystkich całopaleń i ofiar.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa kochać Go całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił, bliźniego zaś kochać jak samego siebie, znaczy więcej niż wszelkie całopalenia i inne ofiary.
16.TOR.NOWE.PRZ.A miłować Go z całego serca, i z całej myśli, i z całej duszy, i z całej siły, i miłować bliźniego jak samego siebie, to więcej jest niż wszystkie całopalenia i ofiary.