« Mar 13:13 Ewangelia Marka 13:14 Mar 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy lepak ujrzycie obrzydłość spustoszenia stojącą gdzie nie trzeba, kto czyta niech rozumie, tedy którzy w Judskiej (ziemi są) niech uciekają do gór.
2.WUJEK.1923A gdy ujrzycie obrzydłość spustoszenia, stojącą gdzie nie ma, (kto czyta, niech wyrozumie,) tedy którzy są w Żydowskiéj ziemi, niech uciekają na góry.
3.RAKOW.NTA gdy ujźrzycie obrzydłość spustoszenia, która opowiedziana była od Daniela Proroka, stojącą gdzie nie trzeba, (kto czyta niech rozumie), tedy ci co w Judejskiey ziemi będą, niech uciekają na góry.
4.GDAŃSKA.1881Gdy tedy ujrzycie onę obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą od Danijela proroka, stojącą, gdzie stać nie miała, (kto czyta, niechaj uważa,)tedy ci, którzy będą w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry.
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, która zaległa, gdzie nie powinna, - kto czyta, niech rozważy! - wówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
7.GRZYM1936Kiedy zobaczycie grozę spustoszenia na miejscu świętem - kto czyta, niech zrozumie - wtedy ci, co są w ziemi żydowskiej, niech się chronią w góry;
8.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy ujrzycie brzydotę spustoszenia, jak się rozpostarła, gdzie jej być nie powinno (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry;
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
10.BRYTYJKAGdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna - kto czyta, niech uważa - wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry.
11.POZNAŃSKAA kiedy zobaczycie "obrzydliwość spustoszenia" tam, gdzie jej być nie powinno - kto czyta, niech rozważy - wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.
12.WARSZ.PRASKAA kiedy ujrzycie brzydotę spustoszenia tam, gdzie nie powinno jej być kto to czyta, niech zrozumie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy ujrzycie obrzydliwość opuszczenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela oraz postanowioną w świętym miejscu, gdzie nie powinna być (kto czyta, niech uważa), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
14.EIB.BIBLIA.2016Gdy zaś zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, stojącą tam, gdzie nie powinna - kto czyta, niech zwróci uwagę - wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry.
15.TOR.NOWE.PRZ.A kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której było powiedziane przez proroka Daniela, stojącą tam, gdzie nie powinna – kto czyta, niech rozumie! – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;