« Mar 13:35 Ewangelia Marka 13:36 Mar 13:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że gdy z prętka przyjdzie, nie znalazłby was śpiących.
2.WUJEK.1923By z prędka przyszedłszy, nie znalazł was śpiących.
3.RAKOW.NTBy przyszedszy z prędka nie znalazł was śpiących.
4.GDAŃSKA.1881By snać niespodzianie przyszedłszy, nie znalazł was śpiącymi.
5.GDAŃSKA.2017By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących.
6.SZCZEPAŃSKIaby nie znalazł was śpiących, gdy nadejdzie znagła.
7.GRZYM1936żeby nagłem przyjściem nie zastał was śpiących.
8.DĄBR.WUL.1973aby snadź przyszedłszy z nagła, nie zastał was śpiącymi.
9.TYSIĄCL.WYD5By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
10.BRYTYJKAAby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi.
11.POZNAŃSKAaby przybywszy niespodzianie nie zastał was śpiących.
12.WARSZ.PRASKAbo może się zdarzyć, że przychodząc niespodziewanie, zastanie was śpiących.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby gdy przyjdzie niespodzianie, nie znalazł was śpiącymi.
14.EIB.BIBLIA.2016aby gdy nagle przyjdzie, nie zaskoczył was we śnie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Aby, gdy nagle przyjdzie, nie znalazł was śpiących.