« Mar 14:21 Ewangelia Marka 14:22 Mar 14:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy jedli wziął Jezus chleb, i błogosławiwszy łamał i dawał im mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.
2.WUJEK.1923A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i błogosławiąc, łamał i dał im, i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje.
3.RAKOW.NTA gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, błogosławiwszy złamał, i dawał im, i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to jest ono ciało moje.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.
5.GDAŃSKA.2017A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.
6.SZCZEPAŃSKIA podczas wieczerzy wziął {Jezus} chleb, i pobłogosławiwszy, połamał i podał im, i rzekł: Bierzcie, to jest Ciało moje.
7.GRZYM1936A w czasie uczty wziął Jezus chleb; pobłogosławił go, połamał i rozdał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb i błogosławiąc łamał, i dał im, i rzekł: Bierzcie, to jest Ciało moje.
9.DĄBR.GR.1961A gdy wieczerzali, wziął chleb, pobłogosławił, łamał, i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje.
11.BRYTYJKAA gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje.
12.POZNAŃSKAA podczas posiłku, kiedy wielbiąc Boga wziął chleb, połamał go, podał im i rzekł: - Bierzcie, to jest moje ciało.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i rozdał im mówiąc: Bierzcie, to jest moje ciało.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy oni jedli, Jezus wziął chleb i uwielbiwszy Boga, łamał, dał im oraz powiedział: Bierzcie, jedzcie, to oznacza moje ciało.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał im, mówiąc: Bierzcie, to jest moje ciało.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, połamał i dał im, i powiedział: Weźcie, zjedzcie, to jest moje ciało.