« Mar 14:2 Ewangelia Marka 14:3 Mar 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był w Bethanij w domu Symona trędowatego, gdy siedział, przyszła niewiasta mając alabastr olejku szpikanardowego barzo drogiego, a przebiwszy alabastr wylała mu na głowę.
2.WUJEK.1923A gdy był w Bethanii w domu Symona trędowatego i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając alabastr olejku szpikonardowego drogiego, a stłukłszy alabastr, wylała na głowę jego.
3.RAKOW.NTA gdy on był w Betaniey w domu Symona trędowatego, gdy on siedział, przyszła niewiasta mając alabastr maści Szpikanardowej wielce drogiej, i stłukszy alabastr wylała na jego głowę.
4.GDAŃSKA.1881A gdy on był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, gdy siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając słoik alabastrowy maści szpikanardowej płynącej, bardzo kosztownej, a stłukłszy słoik alabastrowy, wylała ją na głowę jego.
5.GDAŃSKA.2017A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy <On> był w Betanii w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik wonnego olejku spikanardowego, bardzo drogiego; a stłukłszy słoik alabastrowy, wylała na głowę Jego.
7.GRZYM1936Jezus znajdował się wtedy w Betanji, w domu Szymona trędowatego, i podczas gdy siedział przy stole, przyszła niewiasta z naczyniem drogiego olejku, czystego nardu, a rozbiwszy naczynie, wylała mu go na głowę.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, i spoczywał przy stole, przyszła niewiasta, mająca naczynie alabastrowe kosztownego olejku spikanardowego, i stłukłszy alabaster, wylała na głowę jego.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i spoczywał przy stole, przyszła jakaś niewiasta mająca naczynie alabastrowe niepodrobionego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukłszy alabaster, wylała (olejek) na głowę jego.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.
11.BRYTYJKAA gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego.
12.POZNAŃSKAA kiedy w Betanii, w domu Symona Trędowatego siedział przy stole, przyszła kobieta z alabasrowym słoikiem czystego olejku nardowego, rozbiła alabastrowy słoik i wylała olejek na Jego głowę.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy był w Betanii i w domu Szymona Trędowatego siedział przy stole, przyszła pewna kobieta z naczyniem alabastrowym, pełnym czystego cennego olejku nardowego. A gdy rozbiła alabaster i wylała olejek na Jego głowę,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy on był w Betanii, leżąc u stołu w domu trędowatego Szymona, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownej, płynnej maści nardu, i stłukła alabaster oraz wylała ją na jego głowę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy przebywał w Betanii, w domu Szymona zwanego Trędowatym, i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo kosztownego, czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, i spoczywał u stołu, przyszła kobieta, mająca flakonik alabastrowy czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, ta skruszyła ten flakonik alabastrowy i wylała zawartość na Jego głowę.