« Mar 14:43 Ewangelia Marka 14:44 Mar 14:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ten co go wydawał, dał im by znak, mówiąc, któregokolwiek pocałuję, ten jest, imajcie go, a wiedźcie opatrznie.
2.WUJEK.1923A dał im był znak, który go wydał, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, ten jest; imajcie go, a wiedźcie ostróżnie.
3.RAKOW.NTA dał był on który go wydał hasło im, mówiąc: Którego pocałuję, on jest; imajciesz go, i wiedźcie warownie.
4.GDAŃSKA.1881A ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, tenci jest, imajcież go, a wiedźcie ostrożnie.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który go zdradził, ustalił z nimi znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go i prowadźcie ostrożnie.
6.SZCZEPAŃSKIZdrajca zaś Jego dał im był znak, mówiąc: Kogo pocałuję, tenci jest; imajcie Go, a prowadźcie ostrożnie!
7.GRZYM1936Zdrajca dał im znak; mówiąc: Ten jest, którego pocałuję; bierzcie go i prowadźcie ostrożnie.
8.DĄBR.WUL.1973Zdrajca zaś jego dał im znak mówiąc: Którego pocałuję, ten jest, chwytajcie go, a prowadźcie ostrożnie.
9.DĄBR.GR.1961Zdrajca zaś jego dał im znak mówiąc: To ten, którego pocałuję, chwytajcie go, a prowadźcie ostrożnie.
10.TYSIĄCL.WYD5A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to właśnie On; chwyćcie Go i wyprowadźcie ostrożnie.
11.BRYTYJKAA ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, jest nim; bierzcie go i prowadźcie uważnie.
12.POZNAŃSKATen zaś, który Go wydał, ustalił z nimi taki znak: Ten, którego pocałuję, to On. Pochwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie.
13.WARSZ.PRASKAA zdrajca dał im znak mówiąc: To jest Ten, którego ja pocałuję. Bierzcie Go i prowadźcie ostrożnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, co go wydawał dał im znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, ten nim jest; uchwyćcie go i niezawodnie prowadźcie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZdrajca uzgodnił z nimi wcześniej taki znak: Ten, którego pocałuję, jest tym, którego szukacie. Schwytajcie Go i ostrożnie odprowadźcie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ten, który Go wydawał, dał im umówiony znak, mówiąc: Tego, którego pocałuję, to jest On; schwytajcie Go i odprowadźcie ostrożnie.