« Mar 14:4 Ewangelia Marka 14:5 Mar 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo to możono przedać wyszszej niż za trzy sta denarzów a rozdać ubogim, i łajali jej.
2.WUJEK.1923Albowiem mógł się ten olejek przedać drożéj niż za trzy sta groszy i rozdać ubogim, i gniewali się na nię.
3.RAKOW.NTMogła bowiem ona być przedana więcej niż za trzy sta groszy, i rozdana ubogim; i rzewnili się przeciwko niej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem się to mogło sprzedać drożej niż za trzysta groszy, i rozdać ubogim; i szemrali przeciwko niej.
5.GDAŃSKA.2017Przecież można to było sprzedać drożej niż za trzysta groszy i rozdać je ubogim. I szemrali przeciwko niej.
6.SZCZEPAŃSKIMożna przecież było ten wonny olejek sprzedać za trzysta przeszło denarów i rozdać ubogim. I oburzali się na nią.
7.GRZYM1936Można było to sprzedać za więcej niż trzysta groszy i rozdać na ubogich. I źli byli na nią.
8.DĄBR.WUL.1973Można było bowiem olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej.
9.DĄBR.GR.1961Można było bowiem olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciw niej.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać [je] ubogim. I przeciw niej szemrali.
11.BRYTYJKAPrzecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej.
12.POZNAŃSKAPrzecież można było sprzedać ten olejek drożej niż za trzysta denarów, a (pieniądze) rozdać ubogim. I szemrali na nią.
13.WARSZ.PRASKAMożna było przecież sprzedać go za więcej niż trzysta denarów, a pieniądze rozdać ubogim. I szemrali przeciwko kobiecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo mogło to zostać sprzedane powyżej trzystu denarów oraz dane ubogim; więc usilnie ją napominali.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież można go było sprzedać za ponad trzysta denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za to cierpkich słów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Można bowiem było sprzedać to drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim; i szorstko ją napominali.