« Mar 14:53 Ewangelia Marka 14:54 Mar 14:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Piotr za nim szedł zdaleka aż w dwór Arcyoffiarnika, i siedział z służebniki grzejąc się przy świetle.
2.WUJEK.1923A Piotr za nim szedł z daleka aż wewnątrz do dworu najwyższego kapłana, i siedział z służebniki u ognia i grzał się.
3.RAKOW.NTA Piotr z daleka szedł za nim, aż w dwór Przedniejszego Ofiarownika; i społu siedział z sługami, i grzejąc się u ognia.
4.GDAŃSKA.1881A Piotr szedł z nim z daleka aż do dworu najwyższego kapłana, i siedział z sługami, grzejąc się u ognia.
5.GDAŃSKA.2017Piotr zaś szedł za nim z daleka aż do dziedzińca najwyższego kapłana i siedział ze sługami, grzejąc się przy ogniu.
6.SZCZEPAŃSKIPiotr zaś szedł za Nim z daleka, aż {do wnętrza} na podwórze arcykapłańskie, i siedział ze służbą, grzejąc się przy ognisku.
7.GRZYM1936Piotr też szedł za nim zdaleka aż na podwórzec arcykapłana; przysiadł się tam do służby i grzał się przy ognisku.
8.DĄBR.WUL.1973Piotr zaś szedł za nimi z daleka aż do wnętrza na dziedziniec najwyższego kapłana, i usiadł ze sługami, grzejąc się przy ogniu.
9.DĄBR.GR.1961Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec najwyższego kapłana i usiadł ze sługami, grzejąc się przy ogniu.
10.TYSIĄCL.WYD5Piotr zaś szedł za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu.
11.BRYTYJKAA Piotr szedł za nim z daleka aż na dziedziniec pałacu arcykapłana i usiadł ze sługami, i grzał się przy ognisku.
12.POZNAŃSKAA Piotr poszedł za Nim z daleka aż na środek dziedzińca arcykapłana. I siedział razem z sługami i grzał się przy ogniu.
13.WARSZ.PRASKAPiotr zaś szedł z Nim z daleka aż do wewnętrznego dziedzińca domu najwyższego kapłana. A potem, usiadłszy razem ze służącymi, grzał się przy ogniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piotr mu towarzyszył z daleka aż do wewnątrz, na dziedziniec arcykapłana; i siedział ze sługami oraz grzał się przy świetle ognia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPiotr natomiast podążał za Jezusem w pewnej odległości i wszedł aż na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł pośród służby i grzał się przy ognisku.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Piotr szedł z dala za Nim aż do wewnątrz na dziedziniec arcykapłana, i siedział ze służbą, grzejąc się przy ogniu.