« Mar 15:9 Ewangelia Marka 15:10 Mar 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedział bo iż prze zazdrość wydali go arcyoffiarnicy.
2.WUJEK.1923Albowiem wiedział, iż go z zazdrości byli najwyżsi kapłani wydali.
3.RAKOW.NT(Wiedział bowiem, iż przez zazdrość wydali go byli Przedniejszy Ofiarownicy.)
4.GDAŃSKA.1881(Wiedział bowiem, iż go z nienawiści wydali przedniejsi kapłani.)
5.GDAŃSKA.2017Wiedział bowiem, że naczelni kapłani wydali go z zawiści.
6.SZCZEPAŃSKIWiedział bowiem, że Go przedniejsi kapłani przez zazdrość wydali.
7.GRZYM1936Wiedział bowiem, że kapłani wydali go przez nienawiść.
8.DĄBR.WUL.1973Wiedział bowiem, że go byli wydali najwyżsi kapłani z zawiści.
9.DĄBR.GR.1961Wiedział bowiem, że najwyżsi kapłani wydali go z zawiści.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść.
11.BRYTYJKAWiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści.
12.POZNAŃSKAWiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść.
13.WARSZ.PRASKAWiedział bowiem, że najwyżsi kapłani wydali Go kierując się zawiścią.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wiedział, że przedniejsi kapłani wydali go z zawiści.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCoraz bardziej uświadamiał sobie bowiem, że arcykapłani wydali Go z zawiści.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiedział bowiem, że Go arcykapłani wydali z zawiści.