« Mar 15:10 Ewangelia Marka 15:11 Mar 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Arcyoffiarnicy poduszczyli tłum, iżby im radszej Barabasza puścił.
2.WUJEK.1923Lecz przedniejsi kapłani poduszczyli rzeszą, aby im raczéj Barabbasza puścił.
3.RAKOW.NTLecz Przedniejszy Ofiarownicy wzruszyli tłum, iżby im radszej Barabbasza puścił.
4.GDAŃSKA.1881Ale przedniejsi kapłani podburzali lud, iżby im raczej Barabbasza wypuścił.
5.GDAŃSKA.2017Ale naczelni kapłani podburzyli tłum, żeby raczej wypuścił im Barabasza.
6.SZCZEPAŃSKIAle przedniejsi kapłani podburzyli pospólstwo, by raczej ułaskawił im Barabasza.
7.MARIAWICIAle oni Biskupi podburzyli tłuszczę, aby raczej wypuścił im Barabbasza.
8.GRZYM1936Ale kapłani podżegali lud, żeby domagał się uwolnienia Barabasza.
9.DĄBR.WUL.1973Ale przedniejsi kapłani podburzali tłum, aby im raczej wypuścił Barabasza.
10.DĄBR.GR.1961Ale przedniejsi kapłani podburzali tłum, aby im raczej wypuścił Barabasza.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza.
12.BRYTYJKAAle arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza.
13.POZNAŃSKAAle arcykapłani podburzyli tłum, aby Piłat uwolnił im raczej Barabasza.
14.WARSZ.PRASKAAle arcykapłani podburzyli tłum, żeby im wypuścił raczej Barabasza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przedniejsi kapłani podburzyli tłum, aby im raczej wypuścił Barabasza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITArcykapłani zaś tak wpłynęli na ludzi, że ci wybrali Barabasza.
17.TOR.PRZ.2023Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im wypuścił raczej Barabasza.