« Mar 15:25 Ewangelia Marka 15:26 Mar 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był napis winy jego napisany, król Judski.
2.WUJEK.1923I był napis winy jego napisany: Król Żydowski.
3.RAKOW.NTBył też napis obwinienia jego napisany: On Król Żydowski.
4.GDAŃSKA.1881Był też napis winy jego napisany: Król żydowski.
5.GDAŃSKA.2017Był też napis z podaniem jego winy: Król Żydów.
6.SZCZEPAŃSKINapis zaś Jego winy był taki: »Król żydowski«!
7.GRZYM1936A nad nim była wypisana jego wina w tych słowach: Król Żydowski.
8.DĄBR.WUL.1973Był też i tytuł winy jego napisany: Król żydowski.
9.DĄBR.GR.1961Był też i tytuł winy jego napisany: Król żydowski.
10.TYSIĄCL.WYD5Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski.
11.BRYTYJKABył też wypisany napis z podaniem jego winy: Król żydowski.
12.POZNAŃSKABył też napis, obwieszczający Jego winę: Król Judejczyków.
13.WARSZ.PRASKABył też napis wyjaśniający Jego winę: Król żydowski.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Był też wyryty nad nim tytuł jego winy: Król Żydów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUmieścili też napis podający powód Jego skazania. Głosił on: Król Żydów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Był też wyryty napis z podaniem przyczyny Jego ukarania: Król Żydów.