« Mar 15:27 Ewangelia Marka 15:28 Mar 15:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wypełniło się pismo które mówi, z nieprawemi policzon jest.
2.WUJEK.1923I wypełniło się pismo, które mówi: A ze złoczyńcami jest policzon.
3.RAKOW.NTI wypełniło się Pismo, które mówi: I z nieprawymi jest policzon.
4.GDAŃSKA.1881I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony.
5.GDAŃSKA.2017Tak wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet złoczyńców.
6.SZCZEPAŃSKI{I spełniło się Pismo, które mówi: »I zaliczono Go w poczet złoczyńców«}.
7.GRZYM1936I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Ze złoczyńcami został policzony.
8.DĄBR.WUL.1973I wypełniło się Pismo, które mówi: I do złoczyńców zaliczony był.
9.DĄBR.GR.1961[I wypełniło się Pismo, które mówi: I do złoczyńców był zaliczony.]
10.TYSIĄCL.WYD5[Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony].
11.BRYTYJKAI wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników.
12.WARSZ.PRASKA[I tak oto wypełniło się Pismo, które mówi: I zaliczono Go pomiędzy złoczyńców.]
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wypełniło się Pismo, mówiące: Z niegodziwcami jest policzony.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób wypełniły się słowa Pisma: I uznano Go za jednego z przestępców.
15.TOR.NOWE.PRZ.Tak zostało wypełnione Pismo, które mówi: I do przestępców został zaliczony.