« Mar 15:29 Ewangelia Marka 15:30 Mar 15:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wybaw się sam, a zstąp z krzyża.
2.WUJEK.1923Wybaw się samego z krzyża.
3.RAKOW.NTZachowaj samego siebie, i zstąp z krzyża!
4.GDAŃSKA.1881Ratuj samego siebie, a zstąp z krzyża!
5.GDAŃSKA.2017Ratuj samego siebie i zejdź z krzyża!
6.SZCZEPAŃSKIwybaw samego Siebie, zstępując z krzyża!
7.GRZYM1936ratuj siebie samego i zstąp z krzyża!
8.DĄBR.WUL.1973ratuj siebie samego, zstępując z krzyża.
9.DĄBR.GR.1961ratuj siebie samego, zstępując z krzyża.
10.TYSIĄCL.WYD5zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!
11.BRYTYJKARatuj siebie samego i zstąp z krzyża!
12.POZNAŃSKAwybaw sam siebie! Zejdź z krzyża!
13.WARSZ.PRASKAratuj siebie samego, zstąp z krzyża!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uratuj sam siebie i zstąp z krzyża!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzejdź z krzyża i ratuj siebie!
16.TOR.NOWE.PRZ.Ratuj siebie samego i zstąp z krzyża!