« Mar 15:39 Ewangelia Marka 15:40 Mar 15:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A były i niewiasty patrząc zdaleka, między którymi była Marya Magdalena, i Marya Jakoba małego, i Jozego matka, i Soloma.
2.WUJEK.1923Były téż i niewiasty patrzając zdaleka, między któremi była Marya Magdalena i Marya, Jakóba mniejszego i Józepha matka, i Salome:
3.RAKOW.NTByły też i niewiasty z daleka przypatrując się, między którymi była Marya Magdalena, i Marya Jakuba małego, i Jozego matka, i Salome.
4.GDAŃSKA.1881Były też i niewiasty z daleka się przypatrując, między któremi była Maryja Magdalena, i Maryja, Jakóba małego i Jozesa matka, i Salome;
5.GDAŃSKA.2017Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome.
6.SZCZEPAŃSKIA były i niewiasty, które się przypatrywały z daleka; między niemi (była) i Marya Magdalena i Marya, matka Jakóba Mniejszego oraz Józefa, i Salome;
7.MARIAWICIByły też i niewiasty zdaleka patrząc, między któremi była Marya Magdalena, i Marya Jakóba Mniejszego, i Józefa matka, i Salome;
8.GRZYM1936Stały też tam opodal niewiasty, między któremi Marja Magdalena i Marja, matka Jakóba mniejszego oraz Józefa, i Salome.
9.DĄBR.WUL.1973A były tam i niewiasty przypatrujące się z daleka, między którymi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.
10.DĄBR.GR.1961A były tam i niewiasty przypatrujące się z daleka, między którymi była i Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.
11.TYSIĄCL.WYD5Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome.
12.BRYTYJKAByły też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome,
13.POZNAŃSKAA niewiasty przyglądały się z oddali. Była wśród nich Maria Magdalena i Maria matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.
14.WARSZ.PRASKAByły tam również kobiety przypatrujące się [wszystkiemu] z daleka; między innymi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale były też patrzące z dala niewiasty, wśród których była Maria Magdalena, Maria matka małego Jakóba i Jozesa oraz Salome,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByły tam również kobiety. Przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Młodszego i Jozesa, oraz Salome.
17.TOR.PRZ.2023Były tam też i kobiety przypatrujące się z daleka, a wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, i Salome,