« Mar 15:5 Ewangelia Marka 15:6 Mar 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz co święto wypuszczał im więźnia jednego którego by żądali.
2.WUJEK.1923A na święto zwykł im był wypuszczać jednego więźnia, któregokolwiek żądali.
3.RAKOW.NTA na święto wypuszczał im jednego więźnia, któregoby żądali.
4.GDAŃSKA.1881A na święto zwykł im był wypuszczać więźnia jednego, o którego by prosili.
5.GDAŃSKA.2017Na święto miał on zwyczaj wypuszczać im jednego więźnia, o którego prosili.
6.SZCZEPAŃSKIA ze względu na święto ułaskawiał im {zwykle} jednego z więźniów, o któregoby prosili.
7.MARIAWICIA na dzień święty zwykł był im wypuszczać jednego więźnia, któregobykolwiek żądali.
8.GRZYM1936Był zwyczaj, że na święto wypuszczał im jednego z więźniów według ich życzenia.
9.DĄBR.WUL.1973A na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, któregokolwiek zażądali.
10.DĄBR.GR.1961A na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, któregokolwiek zażądali.
11.TYSIĄCL.WYD5Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.
12.BRYTYJKAA na święto wypuszczał im jednego więźnia, o którego prosili.
13.POZNAŃSKAA na święto uwalniał im jednego więźnia, którego sobie życzyli.
14.WARSZ.PRASKAA na każde święto wypuszczał im zwykle jednego z więźniów, tego, o którego prosili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz na święto wypuszczał im jednego więźnia; tego, o którego prosili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa każde święto Piłat uwalniał im jednak jednego więźnia, tego, o którego prosili.
17.TOR.PRZ.2023A na święto zwykle wypuszczał im jednego więźnia, którego żądali.