« Mar 15:47 Ewangelia Marka 16:1 Mar 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy minął Szabath, Marya Magdalena, i Marya Jakobowa i Saloma kupiły ziół, aby przyszedszy namazały go.
2.WUJEK.1923A gdy minął szabbat, Marya Magdalena i Marya Jakóbowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy, namazały Jezusa.
3.RAKOW.NTA gdy minął Szabat, Marya Magdalena, i Marya Jakubowa, i Salome nakupiły wonnych rzeczy, aby przyszedszy namazały go.
4.GDAŃSKA.1881A gdy minął sabat, Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa, i Salome, nakupiły wonnych rzeczy, aby przyszedłszy namazały go.
5.GDAŃSKA.2017A gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś szabat minął, Marya Magdalena i Marya, matka Jakóba, i Salome zakupiły wonności, by pójść i namaścić Go.
7.MARIAWICIA gdy już minął Szabat, Marya Magdalena, Marya Jakóbowa, i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namaściły Jezusa.
8.GRZYM1936A zaraz po szabacie Marja Magdalena i Maria, matka Jakóbowa, oraz Salome nakupiły olejków, aby niemi po przyjściu namaścić Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
12.BRYTYJKAA gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.
13.POZNAŃSKAKiedy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome kupiły wonności, aby skropić nimi Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAA gdy już minął szabat, wtedy Maria Magdalena, Maria [matka] Jakuba i Salome kupiły wonności, żeby pójść i namaścić Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakóba oraz Salome, nakupiły wonności, aby przybyć i go namaścić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa.
17.TOR.PRZ.A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, i Salome kupiły wonności, żeby pójść i Go namaścić.