« Mar 16:9 Ewangelia Marka 16:10 Mar 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(A) ona szedszy, opowiedziała (tym) którzy znim bywali, narzekającym i płaczącym.
2.WUJEK.1923Ona szedłszy, opowiedziała tym, którzy z nim bywali, smutnym i płaczącym.
3.RAKOW.NTOna szedszy, oznajmiła onym którzy z nim bywali, żałującym, i płaczącym.
4.GDAŃSKA.1881A ona szedłszy, opowiedziała tym, co z nim bywali, którzy się smucili i płakali.
5.GDAŃSKA.2017Ona zaś poszła i opowiedziała to tym, którzy z nim przebywali, pogrążonym w smutku i płaczącym.
6.SZCZEPAŃSKIOna, odszedłszy, oznajmiła tym, co z Nim byli, a którzy się smucili i płakali.
7.GRZYM1936Ona poszła z tą wieścią do wszystkich, co z nim byli, a którzy się we łzach i smutku rozpływali.
8.DĄBR.WUL.1973A ona poszła i oznajmiła tym, smutnym i płaczącym, którzy z nim przebywali.
9.DĄBR.GR.1961A ona poszła i oznajmiła tym, smutnym i płaczącym, którzy przedtem z nim przebywali.
10.TYSIĄCL.WYD5Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.
11.BRYTYJKAOna poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali.
12.POZNAŃSKAA ona przyszła oznajmić to Jego uczniom, zasmuconym i płaczącym.
13.WARSZ.PRASKAA ona poszła i opowiedziała wszystko Jego towarzyszom, którzy byli pogrążeni w smutku i łzach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ona poszła i oznajmiła to tym, co z nim byli, bolejącym oraz płaczącym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOna poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, smutnym i płaczącym.