« Mar 16:11 Ewangelia Marka 16:12 Mar 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A potym dwiema znich idącym, ukazał się w inem kształcie, gdy szli do wsi.
2.WUJEK.1923Potem téż dwiema z nich idącym okazał się w inszym kształcie, idącym do wsi.
3.RAKOW.NTA potym dwiema z nich przechadzającym się, objawił się w innym kształcie, idącym do wsi.
4.GDAŃSKA.1881Potem się też dwom z nich idącym ukazał w innym kształcie, gdy szli przez pole.
5.GDAŃSKA.2017Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś.
6.SZCZEPAŃSKIA potem dwom z pomiędzy nich ukazał się w drodze, w zmienionej postaci, kiedy szli na wieś.
7.GRZYM1936Potem ukazał się po drodze pod inną postacią innym dwom, którzy szli na pole.
8.DĄBR.WUL.1973A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich w drodze, gdy zdążali do wsi,
9.DĄBR.GR.1961A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich w drodze, kiedy zdążali do wsi,
10.TYSIĄCL.WYD5Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi.
11.BRYTYJKAA potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi.
12.POZNAŃSKAPotem ukazał się w zmienionej postaci dwom z nich, idącym na wieś.
13.WARSZ.PRASKAA potem ukazał się, już w innej postaci, dwom spośród nich, gdy szli na wieś.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale po tym, w innym, zewnętrznym kształcie ukazał się dwóm z nich kiedy szli, podążając na pole.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, w innej postaci, ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Potem dwom z nich ukazał się w innej postaci, gdy szli do wsi.