« Mar 16:12 Ewangelia Marka 16:13 Mar 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ci szedszy opowiedzieli drugim, ale ani tym uwierzyli.
2.WUJEK.1923A oni szedłszy, opowiedzieli drugim: a oni onym uwierzyli.
3.RAKOW.NTA oni odszedszy oznajmili drugim; lecz ani onym uwierzyli.
4.GDAŃSKA.1881A ci szedłszy opowiedzieli drugim; i tym nie uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017Oni poszli i opowiedzieli pozostałym. Lecz i tym nie uwierzyli.
6.SZCZEPAŃSKIOni także wróciwszy, oznajmili innym; ani im nie dano wiary.
7.GRZYM1936Ci też skolei powiadomili innych, ale tak samo nie wierzono im.
8.DĄBR.WUL.1973a oni poszli i oznajmili innym: ale i tym nie uwierzyli.
9.DĄBR.GR.1961a oni poszli i oznajmili innym: ale i im nie uwierzyli.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
11.BRYTYJKAOni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli.
12.POZNAŃSKAOni, powróciwszy, oznajmili to pozostałym. Ale im również nie uwierzyli.
13.WARSZ.PRASKAI ci, powróciwszy, opowiedzieli wszystko pozostałym. Ale i im nie uwierzyli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni odeszli i opowiedzieli to pozostałym; i tym nie uwierzyli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli.
16.TOR.NOWE.PRZ.I oni powrócili, i opowiedzieli pozostałym; ale i tym nie uwierzyli.