« Mar 16:19 Ewangelia Marka 16:20 Łuk 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni wyszedszy przepowiedali wszędy gdzie pan znimi społu sprawował i rzecz utwierdzał przez naśladujące znaki. Koniec.
2.WUJEK.1923A oni wyszedłszy, przepowiadali wszędy: a Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda pozad idące.
3.RAKOW.NTA oni wyszedszy obwoływali wszędy, gdy Pan spólnie sprawował, i mowę utwierdzał przez pozad idące znamiona, Amen.
4.GDAŃSKA.1881A oni wyszedłszy kazali wszędy, a Pan im pomagał, i słowa ich potwierdzał przez cuda, które czynili.
5.GDAŃSKA.2017Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen.
6.SZCZEPAŃSKI{A oni poszli i przepowiadali wszędzie; Pan zaś współdziałał i mowę utwierdzał przez cuda, w ślad za nimi idące}.
7.MARIAWICIA oni wyszedłszy, opowiadali wszędzie, a Pan pomagał im i potwierdzał mowę przez cuda za nimi idące.
8.GRZYM1936Oni zaś poszli przepowiadać wszędzie, a Pan dopomagał, potwierdzając ich słowa cudami, jakie im towarzyszyły.
9.DĄBR.WUL.1973Oni zaś wyruszywszy przepowiadali wszędzie — a Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad za nimi idące.
10.DĄBR.GR.1961Oni zaś wyruszywszy, przepowiadali wszędzie – a Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad za nimi idące.
11.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
12.BRYTYJKAOni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.
13.POZNAŃSKAOni zaś głosili wszędzie (ewangelię), a Pan wspierał ich naukę i potwierdzał znakami, które jej towarzyszyły.
14.WARSZ.PRASKAOni zaś poszli nauczając wszędzie. A Pan wspomagał ich i umacniał ich naukę znakami, które im towarzyszyły.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni wyruszyli oraz zaczęli wszędzie głosić, a Pan współpracował oraz potwierdzał słowo poprzez towarzyszące znaki. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał Słowo towarzyszącymi mu znakami.
17.TOR.PRZ.A gdy oni odeszli ogłosili wszędzie; współdziałając z Panem, potwierdzając Słowo przez towarzyszące im znaki. Amen.