« Mar 16:6 Ewangelia Marka 16:7 Mar 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale idźcie rzeczcie uczniom jego, i Piotrowi, iż was uprzedzi do Galileje, tam ji oglądacie, jako rzekł wam.
2.WUJEK.1923Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, iż was uprzedza do Galilei: tam go oglądacie, jako wam powiedział.
3.RAKOW.NTAle idźcie, powiedzcie uczniom jego, i Piotrowi, iż was uprzedza do Galileiey; tam go oglądacie, jako wam powiedział.
4.GDAŃSKA.1881Ale idźcie, a powiedzcie uczniom jego, i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei; tam go oglądacie, jako wam powiedział.
5.GDAŃSKA.2017Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział.
6.SZCZEPAŃSKIAtoli idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi: »Idzie przed wami do Galilei; tam Go zobaczycie, jak wam zapowiedział«.
7.MARIAWICIAle idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam Go ujrzycie, jako wam był powiedział.
8.GRZYM1936Wy zaś idźcie powiedzieć uczniom jego i Piotrowi, że wyprzedza was do Galilei, gdzie, jak przepowiedział, zobaczycie go.
9.DĄBR.WUL.1973Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam go ujrzycie, jako wam powiedział.
10.DĄBR.GR.1961Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was wyprzedzi do Galilei: tam go ujrzycie, jak wam powiedział.
11.TYSIĄCL.WYD5A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.
12.BRYTYJKAAle idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei; tam go ujrzycie, jak wam powiedział.
13.POZNAŃSKAAle idźcie powiedzieć Jego uczniom i Piotrowi: On idzie przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie, jak wam powiedział.
14.WARSZ.PRASKAAle wy idźcie i donieście uczniom Jego oraz Piotrowi, że udał się przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie, tak jak wam to zapowiedział.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że poprzedza was do Galilei; jak wam powiedział tam go ujrzycie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle idźcie i powiedzcie Jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei; tam Go zobaczycie - tak, jak wam powiedział.
17.TOR.PRZ.Ale odejdźcie i powiedzcie Jego uczniom, i Piotrowi, że was wyprzedza do Galilei; tam Go zobaczycie, jak wam powiedział.