« Mar 2:11 Ewangelia Marka 2:12 Mar 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstał wnet, a wziąwszy łożko wyszedł przed wszytkimi, aż się wszyscy zdumieli, i sławili Boga mówiąc, nigdyśmy tak niewidali.
2.WUJEK.1923A on natychmiast wstał, a wziąwszy łóżko, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdziwili, i chwalili Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy tak nie widali.
3.RAKOW.NTA wstał wnet, i wziąwszy łóżko wyszedł przed wszytkimi, tak iż się wszyscy zapamiętywali, i sławili Boga mówiąc: Iżeśmy nigdy tak nie widali.
4.GDAŃSKA.1881A on zarazem wstał, i wziąwszy łoże swoje, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, mówiąc: Nigdyśmy nic takiego nie widzieli.
5.GDAŃSKA.2017A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego.
6.SZCZEPAŃSKIA on natychmiast się zerwał i, wziąwszy łoże, wobec wszystkich wyszedł, tak iż zdumienie ogarnęło wszystkich; i wielbili Boga mówiąc: Czegoś podobnego nigdyśmy nie widzieli!
7.MARIAWICIA on natychmiast wstał i wziąwszy łóżko, wyszedł wobec wszystkich, tak że się wszyscy zdziwili i chwalili Boga, mówiąc: Żeśmy nigdy tak nie widzieli.
8.GRZYM1936I on wstał natychmiast, wziął łoże swoje i poszedł do domu wobec wszystkich a lud zdumiewał się nad tem i sławił Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy tego nie widzieli.
9.DĄBR.WUL.1973A on powstał natychmiast, a wziąwszy łoże odszedł wobec wszystkich, tak że zdumiewali się wszyscy i cześć Bogu oddawali mówiąc: Iżeśmy nigdy rzeczy takowych nie widzieli.
10.DĄBR.GR.1961A on powstał i natychmiast, wziąwszy łoże, odszedł wobec wszystkich, tak że zdumiewali się wszyscy i cześć Bogu oddawali mówiąc: Nie widzieliśmy nigdy rzeczy podobnych.
11.TYSIĄCL.WYD5On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego.
12.BRYTYJKAI wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.
13.POZNAŃSKAI wstał, i zaraz, wziąwszy nosze, wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy się bardzo dziwili i wielbili Boga, mówiąc: - Nigdyśmy czegoś takiego nie widzieli.
14.WARSZ.PRASKAA on wstał, natychmiast wziął swoje nosze i w obecności wszystkich wyszedł, tak że byli bardzo zdumieni i wielbiąc Boga mówili: Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zaraz wstał, wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Zatem wszyscy się zdumiewali oraz chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy nic takiego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: Czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
17.TOR.PRZ.I on zaraz wstał, i wziął swoje posłanie, wyszedł wobec wszystkich, tak że zdumiewali się wszyscy i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy.