« Mar 2:12 Ewangelia Marka 2:13 Mar 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedł zasię do morza, a wszytek tłum przychodził do niego i nauczał je.
2.WUJEK.1923I wyszedł zasię do morza, a wszystka rzesza przychodziła do niego, i nauczał je.
3.RAKOW.NTI wyszedł zasię nad morze; i wszytek lud przychodził do niego, i nauczał je.
4.GDAŃSKA.1881I wyszedł zasię nad morze, a wszystek lud przychodził do niego, i nauczał je.
5.GDAŃSKA.2017I wyszedł znów nad morze. I przychodził do niego cały lud, a on ich nauczał.
6.SZCZEPAŃSKII wybrał się znowu nad morze. I schodził się do Niego wszystek lud, a On go nauczał.
7.MARIAWICII wyszedł znowu do morza, i wszystka rzesza przychodziła do Niego, i nauczał ich.
8.GRZYM1936I wyszedł znowu ku morzu, a cały tłum wychodził do niego, on zaś ich nauczał.
9.DĄBR.WUL.1973I wyszedł znowu ku morzu, a cała rzesza zdążała do niego i nauczał ich.
10.DĄBR.GR.1961I wyszedł znowu ku morzu, a cała rzesza zdążała do niego i nauczał ich.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał.
12.BRYTYJKAI wyszedł znów nad morze, i wszystek lud przychodził do niego, a On ich nauczał.
13.POZNAŃSKAI wyszedł znowu nad morze, a cały tłum przychodził do Niego, a On ich nauczał.
14.WARSZ.PRASKAA potem znów wyszedł nad morze. I zbiegli się do Niego wszyscy ludzie, a On ich nauczał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu wyszedł obok morza; a przychodził do niego cały tłum, i ich nauczał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem znów wyszedł nad jezioro. A gdy zebrał się przy Nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie.
17.TOR.PRZ.I wyszedł ponownie nad morze, i cały tłum przychodził do Niego; i nauczał ich.